Salt la informațiile despre produs
1 din 1

Editura ASCR

Subrealizarea școlară. Incursiune teoretică și aplicativă

Subrealizarea școlară. Incursiune teoretică și aplicativă

Magda Tufeanu

Teza de doctorat cu titlul SUBREALIZAREA ȘCOLARĂ. Incursiune teoretică și aplicativă a fost susţinută de Magda Tufeanu, în data de 30.10.2015, în cadrul Institutului de științe ale Educației din Chișinău.

 

Coordonatorul tezei este conf. univ. dr. Rusnac Svetlana, Universitatea Liberă Internațională din Moldova, iar referenții științifici ai tezei sunt: prof. univ. dr. habilitat Jelescu Petru, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău şi conf. univ. dr. Potâng Angela, Universitatea de Stat din Moldova.

 

Magda Tufeanu este asistent universitar doctor în cadrul Universităţii „Petre Andrei” din Iaşi.

 

Autoarea explorează fenomenul subrealizării şcolare, din perspectiva rolului pe care o serie de competenţe sociale şi emoţionale îl au în dezvoltarea adolescenţilor și în procesul integrării lor în domeniul şcolar, urmărind elaborarea şi validarea unui program formativ-educativ pentru susţinerea elevilor aflaţi în această situaţie.

 

„Inovaţia şi originalitatea ştiinţifică a cercetării reies din cele două modele propuse de autoare: un model al influenţei schimbărilor sociale asupra adolescenţilor din arealul românesc și un model integrativ al competenţelor sociale şi emoţionale, considerate a fi resurse cheie pentru adaptarea adolescenţilor la sarcinile şcolare şi pentru dezvoltarea acestora. Tratarea complexă şi explicită din punct de vedere conceptual a rolului competenţelor sociale şi emoţionale în procesul depășirii situației de subrealizare școlară, a argumentat necesitatea implementării programului de intervenţie, iar rezultatele evidențiate au confirmat acest lucru.” prof. univ. dr. habilitat Petru Jelescu, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău

 

 

Acest titlu nu este disponibil spre vânzare, drepturile de proprietate asupra tirajului aparținând exclusiv autorului.

Vedeți detaliile complete