Arhivă

Arhiva editurii

Titluri mai vechi care nu mai sunt disponibile

Cărţi autohtone

 

1. Mircea Miclea, Petru L. Curşeu, Modele neurocognitive, 973-85876-3-8
2. Adrian Opre, Inconştientul cognitiv, 973-85876-1-1
3. Adrian Opre, Noi tendinţe în psihologia personalităţii - Modele teoretice (vol. 1), 973-86357-4-8
4. Adrian Opre, Noi tendinţe în psihologia personalităţii - Modele teoretice (vol. 2), 973-86357-5-6
5. Adrian Opre, Introducere în teoriile personalităţii, 973-86357-8-0
6. Petru L. Curşeu, Formal group decision-making. A social-cognitive approach, 973-7973-00-3
7. Viorel Mih, Înţelegerea textelor. Strategii şi mecanisme cognitive, 973-7973-08-9
8. Petru L. Curşeu, Smaranda Boroş, Femeia manager - între reprezentare şi realitate socială, 
973-7973-09-7
9. Florin Sava Analiza datelor în cercetarea psihologică. Metode statistice complementare, 
973-7973-11-9
10. Alina Simona Rusu, Development of competitive behavioural profiles in wild house mice (Mus domesticus), 973-7973-13-5
11. Oana Benga, Dezvoltarea cogniţiei sociale la copii, 973-7973-19-4
12. Ioan Buş, Psihologie şi infracţionalitate. Fundamente teoretice (vol. I), 973-7973-29-1
13. Ioan Buş, Psihologie şi infracţionalitate. Module aplicative (vol. II), 973-7973-33-x
14. Alina Rusu, Studying communication in animals, 973-7973-23-2
15. Sebastian Pintea, Elemente de psihologie antreprenorială: repere teoretico-experimentale, 
978-973-7973-47-4
16. A. Szentagotai Tătar, Controlul cognitiv în funcţionarea minţii umane, 978-973-7973-48-1
17. Smaranda Boroş, Facets and Dimensions of Organisational Identification

 

____________________________________________________

 

 Traduceri

 

1. Virginia Waters, Poveşti raţionale pentru copii, 973-7973-02-x
2. W. Dryden, R. Di Giuseppe, Ghid de terapie raţional-emotivă şi comportamentală, 973-7973-01-1
3. Ann Vernon, Consilierea în şcoală. Dezvoltarea inteligenţei emoţionale. Clasele I-IV, 973-7973-17-8
4. Ann Vernon, Consilierea în şcoală. Dezvoltarea inteligenţei emoţionale. Clasele V-VIII, 973-7973-25-9
5. Ann Vernon, Consilierea în şcoală. Dezvoltarea inteligenţei emoţionale. Clasele IX-XII, 973-7973-26-7
6. Dominic DiMattia, Theo Ijyermans, Adrian Opre, Daniel David, Coaching cognitiv comportamental în organizaţii, 978-973-7973-53-5