Politica de confidețialitate

Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate privind protecția datelor cu caracter personal

 

Începând cu data de 25 mai 2018, Regulamentul 2016/679/UE privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (în continuare "Regulamentul") va fi aplicat de toate statele Uniunii Europene. Prin intermediul acestui Regulament se dorește crearea unui cadru legislativ unitar și uniform pe teritoriul Uniunii Europene care să nu mai necesite măsuri naționale de implementare.

Editura ASCR S.R.L, cu sediul în Cluj-Napoca, Piața 14 iulie, nr 18, Jud. Cluj înregistrată la ORC sub nr. J12/487/2008, având CIF RO23231292, prin reprezentant legal Ștefania Miclea, este responsabil pentru operarea site-ului www.ascred.ro și are calitatea de operator 

Pentru a comanda produsele Editurii ASCR este obligatoriu ca utilizatorii să aibă vârsta peste 16 ani.

În vederea respectării obligațiilor care ne revin, derivând din Regulament, și având în vedere că protecția datelor dvs. reprezintă o preocupare majoră și constantă pentru noi, am elaborat prezentul document, care stabilește categoriile de date cu caracter personal pe care le colectăm la vizita dvs. pe site-ul nostru, scopul și temeiul prelucrării, durata prelucrării, unde păstrăm și cui transmitem aceste date, precum și drepturile pe care le aveți în calitatea dvs. de persoana vizata, implementate special pentru a asigura protecția drepturilor și libertăților fundamentale ale dumneavoastră și în special a dreptului acestora la protecția datelor cu caracter personal.

 

1. Definiții

”date cu caracter personal” reprezintă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

„prelucrare” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

„operator” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile și mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern.

” persoană împuternicită” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului. 

Vă asigurăm că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate în mod legal, echitabil și transparent, doar pentru îndeplinirea scopurilor explicite care v-au fost aduse la cunoștință.

Editura ASCR S.R.L., în calitate de operator, prelucrează datele într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare.  

 2. Datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le prelucrăm. Scopul. Temeiul. Durata Prelucrării

Colectăm de la dumneavoastră doar acele date cu caracter personal care ne sunt necesare pentru a vă putea oferi posibilitatea de utilizare a site-ului nostru, pentru a putea onora comenzile dumneavoastră și pentru a vă putea oferi acces la produsele noastre și pentru a vă putea ține la curent cu produsele, serviciile și ofertele noastre (marketing direct), în măsura în care acest lucru este permis de reglementările legale sau se realizează pe baza consimțământului dumneavoastră.

În general prelucrăm următoarele date cu caracter personal:

 • Nume și prenume
 • Adresa de contact și adresa de livrare
 • Număr de telefon
 • Adresă de e-mail
 • IP

Datele din fiecare categorie vor fi colectate în scopuri determinate, explicite și legitime și nu vor fi prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri și pe o perioadă care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate.

Pentru a asigura principiul transparenței informațiilor la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal vă comunicăm în cele ce urmează modul în care prelucrăm datele, scopurile și temeiul juridic (baza legală) al activităților prin care prelucrăm aceste date.

CREAREA UNUI CONT

În momentul creării unui cont de utilizator pe site-ul nostru www.ascred.ro, vă solicităm și colectăm numele, prenumele, adresa, numărul de telefon și adresa de email, IP.

Aceste date cu caracter personal ne sunt necesare în scop precontractual, pentru a vă putea permite să accesați produsele noastre și pentru a putea efectua o comandă, temeiul prelucrării fiind obligația contractuală. În cazul în care nu sunteți de acord cu prelucrarea datelor dumneavoastră, Editura ASCR S.R.L. nu va putea onora și livra comenzile dumneavoastră

Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi păstrate pe întreaga existență a contului creat, până în momentul ștergerii contului, însă nu mai mult de o perioadă de 3 ani de la data ultimei autentificări în cont sau ultimei comenzi. În măsura în care ulterior creării contului ați plasat o comandă datele dumneavoastră vor fi păstrate pe o perioadă de 3 ani de la data plasării ultimei comenzi acesta fiind termenul de prescripție.

Datele dumneavoastră prelucrate la momentul creării contului nu fac obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, nu vor fi divulgate niciunui terț și nu vor face obiectul unui transfer către o țară terță sau o organizație internațională.

REALIZAREA UNEI COMENZI

În momentul completării și finalizării formularului de comandă, vă solicităm și colectăm de la dumneavoastră numele, prenumele, adresa de contact, adresa de livrare, numărul de telefon și adresa de email și IP

Aceste date cu caracter personal ne sunt necesare în scop contractual, pentru a vă putea onora comenzile, a livra produsele la adresa indicată, a ne executa obligațiile de garanție asociate produselor, sau, după caz, a face un retur de produse. Temeiul prelucrării îl reprezintă obligația contractuală dintre părți astfel cum a fost ea stabilită prin Termeni și Condiții. În măsura în care nu sunteți de acord cu prelucrarea datelor dumneavoastră Editura ASCR S.R.L. nu va putea onora și livra comenzile dumneavoastră.

Totodată, datele dumneavoastră cu caracter personal ne sunt necesare pentru a completa și livra facturile fiscale aferente produselor livrate. Datele dumneavoastră de plată online nu vor fi accesibile si nici nu vor fi stocate de către Editura ASCR S.R.L, ci doar de furnizorul serviciului de plată electronică sau de o altă entitate autorizată să presteze servicii de stocare date de identificare a cardului, despre a cărei identitate veți fi informat, anterior introducerii efective a detaliilor cardului pe care îl folosiți pentru plata online. Singurele date privind plata efectuată pe care noi le vom stoca sunt cele legate de data inițierii și finalizării tranzacției precum și situația plății. În temeiul obligației legale, datele dumneavoastră cu caracter personal necesare întocmirii documentelor de plată vor fi furnizate partenerilor noștri contractuali care ne furnizează serviciile IT și vor fi folosite în vederea depunerii declarațiilor fiscale și contabile la autoritățile fiscale.

Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi păstrate pe întreaga durată a raportului contractual precum și pe un termen de 3 ani de la data plasării ultimei comenzi acesta fiind termenul de prescripție.

Pentru a ne putea executa la timp și conform obligațiile asumate, datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi divulgate partenerilor noștri contractuali de încredere, selectați în mod atent:

 • furnizorul serviciului de stocare a datelor pe servere externe situat în România;
 • furnizorul serviciilor de contabilitate;
 • furnizorul serviciilor de comunicări și transmiteri corespondență pe e-mail;
 • furnizorul serviciilor de telefonie mobilă care ne ajută să ținem legătura cu tine, situat în România;
 • curieri cu care avem încheiat un raport contractual;
 • procesatorii serviciului de plăți online.

Datele dumneavoastră prelucrate la momentul creării contului nu fac obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri și nu vor face obiectul unul transfer către o țară terță sau o organizație internațională.

NEWSLETTER – MARKETING DIRECT

Abonarea și dezabonarea la newsletter-ul ASCR este gratuită și voluntară și se face exclusiv în baza consimțământului dumneavoastră. Newsletter-ul reprezintă un mijloc de informare periodic, exclusiv electronic (e-mail, SMS) asupra Bunurilor, Serviciilor, Promoțiilor etc. Editurii ASCR într-o anumită perioadă, fără niciun angajament din partea Editurii ASCR cu referire la informațiile conținute de acesta.

Pentru a asigura serviciile de marketing colectăm de la dumneavoastră adresa de e-mail, număr de telefon, nume, prenume. Aceste date for fi folosite în mod exclusiv pentru a vă ține la curent cu privire la produsele, serviciile și ofertele noastre. Temeiul prelucrării datelor cu caracter personal îl reprezintă consimțământul dumneavoastră, durata prelucrării fiind întreaga durată a existenței consimțământului.

Consimțământul poate fi retras oricând printr-un email trimis la adresa de mail office@ascred.ro sau prin accesarea link-ului de dezabonare din cuprinsul e-mailului primit de la noi și va avea drept consecință încetarea prelucrării. Retragerea consimțământului nu va afecta legalitatea prelucrării efectuată înainte de retragerea acestuia.

Datele dumneavoastră nu vor fi transferate către niciun alt operator sau împuternicit și nu vor fi transmise către nicio țară terță și sau organizație internațională

COOKIE-URI

Site-ul www.ascred.ro foloseşte cookie-uri, acestea fiind date stocate pe hard disk-ul utilizatorului, conţinând informaţii despre acesta. Folosirea mecanismului de tip cookie reprezintă un avantaj în folosul vizitatorilor, acesta permiţând memorarea unor opţiuni de navigare în site precum limba în care se afişează site-ul, tip de filtre care se aplică la afişarea unor anumite pagini, memorarea numelui de utilizator şi a parolei pentru un acces rapid la conţinutul site-ului. Neacceptarea unui cookie nu înseamnă că utilizatorului îi va fi refuzat accesul de navigare în site sau de citire a conţinutului acestuia. Cu ajutorul cookie-urilor, proprietarii de site-uri pot monitoriza şi segmenta interesele utilizatorilor faţă de anumite zone sau aplicaţii ale site-ului, fapt care le permite ulterior îmbunătăţirea experinţei de navigare, introducerea unui conţinut relevant pentru utilizator etc. Unii dintre partenerii noştri de afaceri folosesc cookie-uri pe site-ul nostru (ex: cei care îşi fac publicitate). Cu toate acestea, nu avem acces şi nici nu putem controla aceste cookie-uri.

Aceste fișiere cookie ne permit să salvăm adresa dumneavoastră de e-mail, astfel încât să fiți recunoscut și logat automat la vizita dumneavoastră următoare.

Puteți accesa site-ul nostru și fără cookies.

În cazul în care nu doriți să recunoaștem computerul dumneavoastră, puteți să împiedicați stocarea de cookies pe hard discul dumneavoastră prin dezactivarea stocărilor de cookies în setările browser-ului dumneavoastră Puteți consulta modul detaliat de funcționare în instrucțiunile browser-ului dumneavoastră Dacă nu acceptați cookies, aceasta poate conduce la limitări funcționale ale ofertelor noastre.

LINK-URI

Acest site poate conţine link-uri către alte site-uri. Editura ASCR S.R.L. nu este responsabilă de politica de confidenţialitate practicată de aceştia. Vă recomandăm consultarea în prealabil a termenilor legali şi a celorlalte informaţii referitoare la colectarea informaţiilor cu caracter personal. Normele expuse în acest text se aplică doar în cazul informaţiilor colectate pe acest site.

Atunci când accesați o pagină web care conține plug-ins, browser-ul dumneavoastră stabilește o legătură directă cu serverele furnizorilor respectivi. Conținutul plug-ins va fi transmis de furnizorul respectiv direct către browser-ul dumneavoastră și va fi integrat de acesta în pagina web. Prin integrarea plug-ins, furnizorul respectiv primește informația că browser-ul dumneavoastră a accesat site-ul nostru. Aceasta se întâmplă indiferent dacă aveți un profil pe rețeaua socială respectivă sau dacă tocmai v-ați logat.

În cazul în care sunteți logat pe rețeaua socială respectivă, aceasta poate atribui vizita pe site-ul nostru profilului dumneavoastră de pe rețeaua socială respectivă. Dacă interacționați cu plugins, de exemplu prin acționarea butonului ”Îmi place” de pe Facebook sau faceți un comentariu, informația corespunzătoare va fi transmisă direct către furnizorul respectiv și stocată acolo.

Informații privind scopul și volumul colectării datelor, prelucrarea și utilizarea ulterioară a datelor cu caracter personal prin furnizorul respectiv, cât și drepturile dumneavoastră și posibilitățile de setare referitoare la acestea în vederea protecției vieții dumneavoastră private găsiți în instrucțiunile referitoare la protecția datelor ale furnizorului respectiv.

3. Securitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal

Securitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal este o prioritate pentru noi. Vă asigurăm de faptul că orice prelucrare a datelor se face cu respectarea principiilor garantate de Regulament și într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare, prin punerea în aplicare a unor politici interne adecvate de protecție a datelor.

Acest site adoptă toate măsurile de securitate necesare protejării informaţiilor personale ale utilizatorilor noștri. În momentul completării datelor personale pe site-ul nostru, informaţiile vor fi protejate atât offline, cât şi online. Toate informaţiile cu caracter personal vor fi prelucrate prin intermediul unor pagini securizate care folosesc sistemul de criptare SSL, marcate cu simbolul unui lacăt, poziţionat în partea de jos a ferestrei de browser Microsoft Internet Explorer.

4. Drepturile dumneavoastră în calitate de persoană vizată

Regulamentul 679/2016 asigură protecția drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanelor fizice și în special a dreptului acestora la protecția datelor cu caracter personal.

În ceea ce privește datele dumneavoastră cu caracter personal, aveți dreptul de a solicita exercitarea oricăruia din următoarele drepturi în vederea garantării protecției acestora:

- dreptul de a avea acces la datele dumneavoastră: puteți solicita să vi se comunice categoriile de date cu caracter personal care sunt prelucrate, scopul în care are loc prelucrarea, destinatarii cărora le-au fost sau le vor fi comunicate, perioada pentru care se preconizează că vor fi stocate sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă; existența unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri;

- dreptul de a solicita rectificarea datelor: în situația în care există erori cu privire la datele care vă sunt prelucrate, aveți posibilitatea de a solicita corectarea sau completarea lor. Vom comunica rectificarea fiecărui destinatar către care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate

- dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor. Aveți dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor în următoarele situații: dacă ați contestat exactitatea datelor, pentru o perioadă care ne permite să verificam exactitatea datelor; dacă prelucrarea este ilegală, iar dumneavoastră vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor; dacă  nu mai avem nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; dacă v-ați opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra drepturilor dumneavoastră

- dreptul de a solicita ștergerea datelor: puteți solicita ștergerea datelor prelucrate, dacă datele nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate, dacă v-ați retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrarea lor; dacă vă opuneți prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale; datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale.

- dreptul de a solicita transferul datelor (la portabilitatea datelor): puteți solicita transferul datelor dumneavoastră către un alt operator dacă prelucrarea are la baza consimțământul dumneavoastră și prelucrarea este una automată

- dreptul de a va opune prelucrării: aveți dreptul să vă opuneți, în orice moment, prelucrării datelor dumneavoastră în scop de marketing direct, inclusiv creării de profiluri, în acest caz datele dumneavoastră vor fi șterse.

- dreptul de a vă opune să faceți obiectul unor decizii automate bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv profilare.

Toate aceste drepturi pot sa fi exercitate printr-o simplă cerere adresată Editurii ASCR S.R.L, în calitate de operator, la sediul nostru sau la adresa de email office@ascred.ro sau prin accesarea funcțiilor puse la dispoziție pe site-ul nostru (link export și ștergere).

În situația în care considerați că v-au fost încălcate drepturile, aveți posibilitatea să vă adresați cu o plângere Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

5. Date de contact

Prezenta Politică se completează cu celelalte politici specifice ale Editurii ASCR S:R.L. si Termenii și Condițiile pe care le puteți accesa de pe site-ul nostru. Orice schimbare a termenilor prezentei politici va fi comunicată către utilizatori pe site-ul Editurii ASCR, astfel încât aceştia să fie permanent informaţi cu privire la informaţiile pe care le colectăm, cum le utilizăm şi în ce circumstanţe, dacă există, le facem publice. Utilizatorii vor putea să fie sau nu de acord cu utilizarea informaţiilor în alte scopuri. Vom utiliza informaţiile în concordanţă cu politica sub care au fost culese informaţiile.

Prezenta informare a dumneavoastră este limitată la site-ul nostru și nu este valabilă pentru paginile web ale operatorilor terți, care pot fi accesate prin intermediul acestui site. Nu avem nicio influență asupra prelucrării datelor de către acești operatori terți și nu ne asumăm nicio răspundere în legătură cu aceste pagini web.

 

Editura ASCR SRL

Persoană responsabilă ȘTEFANIA MICLEA

Telefon 0756 164 681

Mail office@ascred.ro       

 

Pentru a șterge datele dumneavoastră din baza noastră de date, vă rugăm să trimiteți un mesajul cu subiectul Delete la office@ascred.ro