Salt la informațiile despre produs
1 din 1

Editura ASCR

Psihologie educațională

Psihologie educațională

Autor: Viorel Mih

Traducerea:

ISBN 978-606-977-029-0

Pagini: 564

Anul apariției: 2018

Preț obișnuit 69,00 RON
Preț obișnuit Preț redus 69,00 RON
Promoție Stoc epuizat
TVA inclus
Size

Psihologia educațională se constituie ca instrument valoros și indispensabil profesorului în devenire sau celui cu experiență, al căror scop este de a deveni un dascăl bun dincolo de specialitatea sa. Cartea lui Viorel Mih este o pledoarie pentru un nou tip de proces educațional: cel care are în vedere elevul ca agent activ în formarea și dezvoltarea sa, elev care nu doar asimilează și reproduce informații, ci evaluează, interpretează, are convingeri despre sine și alții, își exprimă emoții și sentimente, interacționează cu alții. Viorel Mih introduce profesorul în universul cognitiv, social și emoțional al copilului și adolescentului. Prin lectura cărții, educatorul învață să ajusteze discursul și metodele sale nivelului de dezvoltare al elevului, acceptă și percepe ca pozitivă diversitatea populației școlare, combate stereotipiile sociale, evită etichetările negative, favorizează exprimările individuale și creative. Cititorul Psihologiei educaționale înțelege rolul fundamental al motivației, al scopurilor și al expectanțelor și le alocă atenția cuvenită în formarea și dezvoltarea elevului. Pentru prevenirea și rezolvarea posibilelor situații problematice de grup, profesorului îi sunt puse la dispoziție un set de tehnici și proceduri de management ecologic al clasei. Cu alte cuvinte, prin aplicarea în practică a informațiilor asimilate, profesorul de chimie, istorie, matematică, de geografie sau franceză are șanse reale de a deveni un actor autentic pe scena învățământului românesc.

Cartea d-lui Mih reprezintă ușa deschisă și invitația convingătoare adresată profesorilor de diverse specialități de a deveni educatorul eficient și empatic așteptat de elevul român. Principiile promovate de Psihologia educațională orientează actul didactic spre unul plin de sens și semnificație, dincolo de transmiterea de cunoștințe perisabile, și anume, de formarea de atitudini și abilități viabile pe termen lung, într-o lume în continuă schimbare.”

prof. univ. dr. Adriana Băban

Prefață

 

Vedeți detaliile complete
 • Despre autori

  Conf. dr. Mih Viorel Beniamin este titular la Catedra de Psihologie din cadrul Universitatii Babes Bolyai. Domeniile sale de competență sunt: psihologia școlară și educațională (teorie, cercetare, diagnoză și intervenție), consiliere școlară (cercetare fundamentală și aplicată), intervenții în situații de criză educațională, aplicații ale științelor cognitive în educație. Mih Viorel a publicat ca autor sau coautor peste 25 de studii științifice in reviste de specialitate recunoscute CNCSIS; a publicat trei cărți ca unic / prim autor (in domeniile aplicațiilor educaționale ale înțelegerii textelor și ale psihologiei educaționale), 5 cărți in calitate de coautor și 19 capitole în calitate de autor sau coautor.

 • Din cuprins

  Capitolul I - Introducere în psihologia educațională
  Capitolul II - Dezvoltare cognitivă și psihosocială etape de dezvoltare
  1. Continuitate și discontinuitate în dezvoltare
  3. Teoria lui Piaget asupra dezvoltării cognitive
  4. Descendența piagetiană
  5. Teorii social‑constructiviste ale dezvoltării
  Capitolul III - Abordarea diversității în populația școlară
  1. Tipuri de diferențe
  2. Exemple de diversitate la nivelul abilităților de comprehensiune
  3. Domenii de diversitate
  4. Diversitatea cognitivă. Abordări ale inteligenței
  5. Abordări ale creativității
  Capitolul IV - Abordarea componențială a personalității elevului
  Capitolul V - Abordări behavioriste ale învățării
  1. Învățarea. Delimitări conceptuale
  2. Premisele învățării behavioriste
  3. Teoria stimul‑răspuns (S ‑ R)
  4. Premise ale abordărilor behavioriste
  5. Condiționarea operantă
  5.6. Întăriri și pedepse – o privire de ansamblu
  Capitolul VI - Abordări cognitive și constructiviste ale învățării
  4 Modele ale memoriei și învățării
  Capitolul VII - Învățarea autoreglată
  Capitolul VIII - Rolul motivației în activitatea de învățare
  1. Mecanismele motivației
  2. Fazele motivației
  3. Stadialitatea dezvoltării motivaționale la elev
  4. Medierea motivațională a performanțelor școlare. Rolul componentelor motivaționale în procesul învățării
  5. Abordări teoretice ale motivației
  6. Strategii de stimulare a motivației elevilor
  Capitolul IX - Managementul clasei
  1. Abordări teoretice ale managementului clasei
  2. Dimensiuni de analiză ale managementului clasei
  3. Evaluarea eficienței managementului clasei
  4. Perspective privind managementul clasei. Stiluri manageriale
  5. Climatul clasei
  6. Strategii de prevenție a comportamentelor inadecvate
  7. Analiza funcțională a comportamentului
  8. Tehnici de ameliorare a comportamentelor dezadaptative
  Capitolul X - Aspecte psihologice ale expertizei în predare
  1. Relația între convingeri, intenții și comportamente
  2. Principiile unei predări eficiente
  3. Profesorul expert