Închide ochii şi vei vedea Oraşul

Descriere
Iordan Chimet (1924-2006) este prozator, poet, eseist, critic şi istoric de artă, scenarist şi traducător. Adevărat exemplu de rezistenţă prin cultură, considerat persona non grata în regimul comunist, Iordan Chimet a continuat să scrie şi să coordoneze editarea unor opere de anvergură culturală memorabilă, precum Grafica americană. Un portret al Americii; Antologia Inocenţei – Cele douăsprezece luni ale visului; America Latină: Sugestii pentru o galerie sentimentală, Cică nişte cronicari duceau lipsă de şalvari. Antologia literaturii umorului absurd.

Iordan Chimet scrie „literatură pentru copii cu mijloacele cele mai moderne ale literaturii pentru adulţi şi deopotrivă literatură adultă cu viziunea unui copil.” (Marian Popa, 2009)

„Continui să mă întreb ce este în fond această carte? Un roman? Un roman de aventuri? Un basm?... Închide ochii şi vei vedea Oraşul e o Odisee a regăsirii drumurilor pierdute o dată cu ieşirea din inocenţa copilăriei, un comentariu suav al eternei noastre reîntoarceri…” (Mircea Horia Simionescu, 1999).

„Autorul pare să aibă psihologia unui copil care nu vrea să crească, precum Peter Pan sau Huckleberry Finn. El îşi asumă dubla condiţie, contradictorie, a eroilor de basm care refuză să accepte că aparţin lumii basmului (deci unei pseudo-realităţi) şi percep totuşi realul drept ficţiune.” (Dan Culcer, 1995).
Cuprins
Inventivitatea rafinată a ilustraţiei Cristianei Radu încarcă simbolismul formelor cu nostalgia pierdutei unităţi dintre fantezie şi gândire, uneori în manieră naiv-sentimentală, alteori cu accente suprarealiste. Aceasta face ca ilustraţia cărţii să ne ofere o viziune de o neobişnuită sensibilitate plastică şi forţă de emanaţie spirituală, în deplin acord cu intenţiile autorului: „Poate că unul din marile rosturi ale scriitorului – ale oricărui artist – este de a privi cu ochii limpezi, puri, în jur, pentru a descoperi din nou adevărurile banale, ignorate, risipite şi pierdute mereu, pe care trebuie să le afle, mai devreme sau mai târziu, fiecare generaţie…” (Iordan Chimet, 1979). Descoperirea Oraşului, simbol al idealului revelat deopotrivă prin limbajul verbal şi prin cel vizual, e marea răsplată spirituală a desprinderii de realitatea imediată şi a explorării misterului lumilor noastre lăuntrice. Ea face ca, în străfundurile nealterate ale propriei sensibilităţi, să ne redescoperim inocenţa primară, ingenuitatea edenică de la începuturile fiinţei, un tărâm al făgăduinţei pe care fiecare dintre noi îl poartă în sine, ca o promisiune a tinereţii fără bătrâneţe şi a vieţii fără de moarte. Ilustraţia cărţii ne ajută să descoperim uşa secretă a universului vârstei infantile, deschizând o poartă secretă care duce Dincolo. Pentru a ne orienta şi regăsi în meandrele acestui topos imaginar compensativ, Cristiana Radu ne dăruieşte o busolă imagistică foarte sensibilă la jocul tonalităţilor, al ambianţelor care susţin fantasticul hibrid al romanului: „Nu mai are loc coliziunea celor două planuri opuse, se anulează caracterul insurgent al irealului, al cărui prim scop era scurtcircuitarea universului logic. Basmul spulberă agresivitatea iniţială a celor două lumi şi realizează nu numai o coexistenţă, dar chiar o fuziune paradoxală: miraculosul devine firesc, firescul devine mira¬culos. Şi lumea mea dunăreană a descins în basm – cadrul cel mai generos care îi putea fi oferit, fără să mai existe ispita vreunei alte alternative.” (Iordan Chimet, 1979).

ISBN: 978-606-8244-84-6

Pret: 40.00 Lei

Disponibilitate: In stoc


Lasati un comentariu pentru acest produs (click aici)
Apreciere