DOCTORATE

Editura ASCR, editura clasificata în categoria A2 a editurilor cu prestigiu recunoscut pentru domeniul Psihologie, anunta înfiintarea seriei DOCTORATE  si ofera servicii de editare si publicare a tezelor de doctorat. 

INFORMATII

Autorii detin copyright-ul lucrarilor publicate.

Autorii de teze de doctorat pot beneficia de aceste servicii urmând procedura mentionata mai jos:


 1. Autorul va trimite un mesaj pe adresa de email a editurii (ed.ascr@gmail.com), în care va solicita Editurii ASCR serviciile de editare si publicare. În acest mesaj autorul va preciza numarul de pagini ale tezei (prelucrate conform specificatiilor de la punctele 3-4) si tirajul solicitat. Va atasa acestui mesaj urmatoarele: 

  1. documentul scanat care îi atesta calitatea de doctor în domeniul... ;

  2. CV;

  3. un document word care contine prezentarea subiectului tezei, în 150-200 de cuvinte. 2. Editura va raspunde la acest e-mail trimitându-i autorului un contract pe care autorul îl va completa pe propria raspundere, îl va semna si îl va trimite scanat editurii. Autorul va primi pe adresa sa de email varianta scanata a contractului semnat de ambele parti si, odata cu tirajul comandat, si varianta de contract în format hârtie.

 3. Autorul va trimite editurii, în fisiere separate, urmatoarele documente pentru realizarea cartii:

  1. Pentru coperta 4, un fisier word cu 2-3 citate din referatele coordonatorului si/ sau ale referentilor stiintifici ai tezei, pe care autorul le selecteaza pentru a-i recomanda cartea. Cele doua texte nu vor depasi împreuna 250-300 de cuvinte.

  2. Pentru interior, un fisier pdf al continutului finalizat conform indicatiilor de mai jos:

   1. Formatul finit al paginii este A4. 
    Margini: sus (inclusiv header) - 3,5 cm; jos/ stânga/ dreapta - 2,7 cm. 
    În header:

    • numerotarea paginilor: numar par în stânga/ impar în dreapta.

    • titlul cartii (daca e mai lung, decideti o varianta comprimata) în stânga/ titlul capitolului în dreapta.   2. Numerotarea începe cu pagina 5. Paginile 1-4 (cuprinzând informatii despre colectie si date editoriale) vor fi atasate de editura.

   3. Pagina full text va cuprinde 51 de rânduri.
    Nota. Autorul îsi poate alege tipul si marimile fontului, ca si stilul de caractere (bold, italic, subliniere), indentarile si spatierea dorite, cu respectarea specificatiilor de mai sus.  3. Partile componente ale unei lucrari sunt prezentate mai jos.

   1. Dedicatie (daca este cazul)

   2. Cuprins

   3. Lista tabelelor, figurilor, fiselor de lucru (daca este cazul)

   4. Despre autor: maximum 1 pagina (daca este cazul)

   5. Multumiri: 1 pagina (daca este cazul)

   6. Cuvânt înainte (al coordonatorului tezei): 1-2 pagini (daca este cazul)

   7. Introducere (a autorului, constând în comprimarea rezumatului tezei): 2-4 pagini (daca este cazul)

   8. Corpul lucrarii, pe parti, capitole, subcapitole

   9. Anexe (daca este cazul)

   10. Bibliografie
    Nota. Paginile exemplificatoare de la punctele 3.2 si 3.3 fac parte din diferite carti publicate de editura, cu variante de tehnoredactare apropiate formatului unei teze de doctorat. 

 4. Autorul va primi un pdf al copertei si un pdf al interiorului pentru Bunul de tipar (BT). Publicatiile din seria Doctorate au coperte cu un design personalizat al seriei, pe care pot varia doar culorile si informatiile specifice: numele autorului, titlul lucrarii si textele de pe coperta 4. Nu se vor opera schimbari ale designului de coperta sau de interior. Prin Bunul de tipar autorul îsi da acordul asupra variantelor finale ale copertei si interiorului.

 5. De la primirea BT-ului (un mesaj trimis pe adresa de email a editurii), timpul de executie a comenzii de carte în tirajul solicitat este de aproximativ 20 de zile lucratoare.

 6. Tirajul minim este de 30 de exemplare.

 7. Costurile de editare, print (interior si coperta) si brosare variaza în functie de numarul de pagini ale tezei si de numarul de pagini color (pret estimativ: 11 lei / 100 pagini, print alb/negru si 0,18 lei/ 1 pagina color).
  Executie print digital:

  • interior: alb/negru; sau/si color, la cerere; hârtie alba xerox de 80 gr.

  • coperta: color; carton Gloss coated de 280 gr. (serviciile includ costurile copertei, brosare, ghilotinare, biguire, finisare) 8. Autorul intra în posesia tirajului comandat, suportând cheltuielile de expediere.

 9. Autorul detine proprietatea exclusiva asupra tirajului comandat. Un numar de 7 exemplare din acest tiraj vor fi expediate de editura Depozitului Legal de carte al Bibliotecii Nationale, iar 1 exemplar va ramâne în arhiva editurii. Aceasta carte nu va fi comercializata de editura.